INSPIRATION 灵感


独家|我有背包,也有故事

2016.08.01 ~ 2019.03.16

她们超越盲从的审美,有自己的独特品味,对品质有高要求,她们每一个人就是一个朱丽叶。于是,一个可以根据心情、场合、搭配随意更换饰扣的概念女包应运而生。

更多灵感

独家
2017.01.03~2017.04.01
独家
2017.02.10~2017.02.15
独家
2017.03.06~2019.05.30
独家
2017.03.06~2017.12.30
独家
2017.04.09~2017.04.17
独家
2017.04.27~2017.05.09
独家
2017.04.27~2017.05.31
独家
2017.06.16~2018.12.31
独家
2017.06.19~2018.07.31
独家
2017.06.20~2018.05.31
独家
2017.06.21~2018.08.31
独家
2017.06.26~2018.11.30