INSPIRATION 灵感独家| Nicopanda,萌感“熊猫出没”的意大利潮牌

2017.03.30 ~ 2017.09.30

Diesel的创意总监Nicola Formichetti在经历了明星造型和品牌设计之后,创立了自己的品牌——Nicopanda。品牌目前在国内线上独家入驻ELLESHOP。

更多灵感

独家
2016.08.01~2019.03.16
独家
2017.01.03~2017.04.01
独家
2017.02.10~2017.02.15
独家
2017.03.06~2019.05.30
独家
2017.03.06~2017.12.30
独家
2017.04.09~2017.04.17
独家
2017.04.27~2017.05.09
独家
2017.04.27~2017.05.31
独家
2017.06.16~2018.12.31
独家
2017.06.19~2018.07.31
独家
2017.06.20~2018.05.31
独家
2017.06.21~2018.08.31
独家
2017.06.26~2018.11.30